pocztowe

Encyklopedia PWN

Kamiński Zygmunt, ur. 22 XI 1888, Warszawa, zm. 12 X 1969, tamże,
mąż Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, malarz i grafik;
terytorium zamorskie Australii, 2 atole we wschodniej części O. Indyjskiego, ok. 3 tys. km na północny zachód od Perth;
systemy miar długości, powierzchni, objętości oraz wag kształtujące się w trakcie wielowiekowego procesu, w podstawowych dziedzinach działalności ludzkiej, wymagających oceny wielkości: w pracy ludzkiej i zwierzęcej, w produkcji (np. rolnictwo, górnictwo, rzemiosło), w podróżach, handlu i transporcie oraz innych, codziennych sytuacjach (np. odległość mierzona zasięgiem wzroku, czułością słuchu).
Moszczyński Jan, ur. 23 V 1869, zm. 2 XII 1932, Lwów,
urzędnik pocztowy;
inform. zwrot poczty przez konto pocztowe;
poczmistrz, poczmajster, pocztmagister,
kierownik poczty królewskiej w nowożytnej Europie, z czasem kierownik urzędu pocztowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia