pocztowe

Encyklopedia PWN

obszar miasta Gdańska i najbliższej okolicy 1920–39; utworzone 15 XI 1920 na mocy traktatu wersalskiego, pozostawało pod protektoratem Ligi Narodów, nie posiadało pełnej suwerenności państwowej;
m. powiatowe w województwie lubuskim, na obszarze Wzniesień Żarskich.
miasto w województwie śląskim, pow. grodzki, na Płaskowyżu Rybnickim, nad Rudą (prawy dopływ Odry), na wschodnim skraju ROW.
Żuliński Roman, ur. 1834, Warszawa, zm. 5 VIII 1864, tamże,
brat Kazimierza i Tadeusza, członek władz powstania styczniowego 1863–64, z zawodu nauczyciel;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia