pocztowe

Encyklopedia PWN

stowarzyszenie zrzeszające filatelistów i filumenistów, zał. 1950;
porto
[wł.],
ekon.:
porto-franco
[p. frạnko; wł.],
warunki nadania przesyłki lub listu bez opłacenia kosztów pocztowych przez adresata.
zespół przepisów prawnych, należących do różnych działów prawa (adm., cywilnego, karnego, wykroczeń), dotyczących poszczególnych rodzajów komunikacji (drogowej, lotn., kol., pocztowej i in.) oraz żeglugi mor. i śródlądowej;
protest
[wł. < łac.],
prawo w prawie cywilnym urzędowe stwierdzenie niewykonania zobowiązania wynikającego z weksla, czeku, konosamentu lub innego dokumentu zbywalnego przez indos;
prawo czynność, przez którą przekazujący upoważnia drugą osobę do spełnienia osobie trzeciej świadczenia na rachunek przekazującego (np. p. bankowy, pocztowy).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia