pocztowe

Encyklopedia PWN

ukr. organizacja skautowa, zał. 1911 przez O. Tysowskiego;
grupa bezpośrednich pomocników dowódcy na polu walki;
transport przesyłek (zamkniętych w cylindrycznych pojemnikach) w strumieniu powietrza poruszającego się rurociągiem pod wpływem różnicy ciśnień (transport pneumatyczny);
instytucja wojskowa zapewniająca w czasie wojny (manewrów, ćwiczeń) łączność pocztową jednostkom wojskowym i żołnierzom oraz łączność między żołnierzami a ludnością cywilną.
środek do transportu osobowego i towarowego, na 2 lub 4 kołach bądź na płozach (sanie), w którym siłą pociągową są zwierzęta: konie, muły, osły, kozy, bydło, psy, renifery.
Polo Marco, ur. 1254, Wenecja albo Korčula (obecnie w Chorwacji), zm. 8 I 1324, Wenecja,
wenecki podróżnik i kupiec, najwybitniejszy podróżnik europejski w średniowieczu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia