pocztowe

Encyklopedia PWN

żołnierz wchodzący w skład pocztu.
łączność polegająca na zdalnym przekazywaniu przesyłek pocztowych przy użyciu środków transportu lądowego, wodnego lub powietrznego
bank państwowy;
rasa gołębi o wielu lokalnych odmianach;
Powszechny Związek Pocztowy, ang. Universal Postal Union (UPU),
organizacja międzynar.;
inform. miejsce, w którym przechowywane są wiadomości poczty elektronicznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia