Pocztowa Kasa Oszczędności
 
Encyklopedia PWN
Pocztowa Kasa Oszczędności (PKO),
bank państwowy;
założony XII 1919 w Warszawie, działalność rozpoczęła 1920; celem jej było gromadzenie oszczędności pieniężnych i upowszechnianie obrotów bezgotówkowych; gromadzone środki pieniężne lokowała głównie w państwowych papierach wartościowych; 1929 utworzyła Bank Polska Kasa Opieki S.A. do finansowej obsługi emigracji; w okresie okupacji niemieckiej oddziały Pocztowej Kasy Oszczędności na obszarach włączonych do Rzeszy uległy likwidacji, w G.G. działały pod nadzorem okupanta; działalność wznowiła po wyzwoleniu, nie podjęła jednak obsługi rachunków przedwojennych; 1950 rozwiązana, a jej agendy przejęła Powszechna Kasa Oszczędności.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia