Bank Polska Kasa Opieki SA
 
Encyklopedia PWN
Bank Polska Kasa Opieki SA, Bank Pekao SA,
bank uniwersalny, założony 1929 pod nazwą Bank Polska Kasa Opieki SA, z siedzibą w Warszawie, powołany do bankowej obsługi polskiej emigracji.
Po wybuchu II wojny światowej ustała działalność centrali banku w Warszawie, a pod koniec IX 1939 utworzono wojenną centralę w Paryżu, przeniesioną po upadku Francji do Londynu; 1945 reaktywowano działalność banku w kraju, ale 1948 ograniczono jego działalność do pośredniczenia w przekazywaniu pieniędzy od emigrantów dla rodzin w kraju oraz obsługi tzw. eksportu wewnętrznego; 1974 zaprzestał działalności handlowej, utrzymując bankowo-kasową obsługę eksportu wewnętrznego, sprzedaż numizmatów i złota; w latach 80. bank rozpoczął operacje na rynkach pieniężno-walutowych na własny rachunek; 1990 przyjęto nową strategię rozwoju; bank zaczął świadczyć usługi w zakresie bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej; 1996 zawiązano Grupę Pekao SA: Pekao SA, Bank Depozytowo-Kredytowy SA w Lublinie, Pomorski Bank Kredytowy SA w Szczecinie i Powszechny Bank Gospodarczy SA w Łodzi; 1998 akcje Grupy zostały dopuszczone do obrotu na Warszawskiej GPW, a w X tegoż roku uruchomiono pierwszy w Europie Środkowej Oddział Elektroniczny; 1 I 1999 Grupa połączyła się i rozpoczęła działalność jako nowy bank — Bank Pekao SA; w tymże roku 52,09% akcji banku zostało sprzedane międzynarodowemu konsorcjum UniCredito Italiano SpA i Allianz AG; 2000 bank zadebiutowal na giełdzie w Londynie; 2016 PZU i Pol. Fundusz Rozwoju zakupiły akcje (32,8%) od UniCredito..
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia