Bank Rolny
 
Encyklopedia PWN
Bank Rolny,
bank państwowy, założony 1919 w Warszawie jako Polski Państwowy Bank Rolny,
od 1921 Państwowy Bank Rolny, od 1948 Bank Rolny; do jego głównych zadań należało popieranie rozwoju rolnictwa, przemysłu rolnego i gospodarczej aktywności wsi; udzielał kredytów średnim i drobnym właścicielom rolnym, finansował parcelację, komasację, meliorację, operacje związane z przeprowadzoną częściowo reformą rolną; reaktywowany 1945; za jego pośrednictwem państwo finansowało przeprowadzanie reformy rolnej, udzielało pomocy na odbudowę zniszczonych gospodarstw oraz na akcję osiedleńczą na ziemiach zachodnich; 1948 w jego miejsce utworzono Bank Rolny, którego głównym zadaniem było kredytowanie (oraz kontrola finansowa) inwestycji i produkcji w gospodarce rolnej i leśnej oraz w przemyśle drzewnym; działał do powołania 1975 Banku Gospodarki Żywnościowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia