Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
 
Encyklopedia PWN
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, PKO BP SA,
uniwersalny bank komercyjny,
założony XII 1919 pod nazwą Pocztowa Kasa Oszczędności; do jej zadań należało gromadzenie oszczędności pieniężnych ludności, rozpowszechnianie obrotów bezgotówkowych, propagowanie oszczędzania oraz (od 1928) prowadzenie ubezpieczeń na życie; działała poprzez nieliczne własne oddziały oraz rozbudowaną sieć placówek pocztowych; rozwinęła się szczególnie 1928–39, w okresie prezesury H. Grubera; uzyskiwane środki lokowała głównie w długoterminowych papierach wartościowych. Podczas II wojny światowej działała pod ścisłą kontrolą niemiecką w bardzo zmniejszonym zakresie w Generalnym Gubernatorstwie; na ziemiach włączonych do ZSRR i Niemiec jej placówki uległy likwidacji. Reaktywowana 1945, postawiona w stan likwidacji 1949; jej agendy i zakres działania 1950 przejęła Powszechna Kasa Oszczędności; 1975 włączona do Narodowego Banku Polskiego, niektóre jej agendy działały nadal pod nazwą PKO. Ponownie reaktywowana 1987 jako samodzielny bank oszczędnościowo-kredytowy i dewizowy, obsługujący osoby fizyczne i prawne, zwłaszcza spółdzielnie mieszkaniowe, a także gospodarkę prywatną. W 1993 przekształciła się w bank komercyjny pod nazwą PKO Bank Państwowy. Po 1993 dokonano modernizacji technologicznej (utworzenie centrum kartowego i autoryzacyjnego, rozbudowa, pracującej w trybie on-line, sieci bankomatów) i strukturalnej (utworzenie oddziałów regionalnych, ok. 170 centrów sprzedaży) banku oraz rozszerzono jego zakres działania także na rynek kapitałowy, ubezpieczeniowy i mieszkaniowy: utworzono PKO/Credit Suisse Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, powołano Bankowy Dom Maklerski, PKO/Handlowe Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, własną spółkę PKO Towarzystwo Finansowe (Gdańsk), Bankowy Fundusz Leasingowy SA (Łódź), Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych „eService” SA (Warszawa) oraz PKO Nieruchomości Sp. z o.o. (Łódź). Od 1 I 2000 jednosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa pod nazwą PKO Bank Polski SA. Środki pieniężne zgromadzone w PKO BP SA są objęte systemem gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Współpracuje z ok. 700 bankami na świecie; 2002 bank miał ok. 6 tysięcy placówek, 3560 Szkolnych Kas Oszczędności; dysponował ponad 1550 bankomatami (ponad 600 z funkcją depozytową).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia