kasy oszczędnościowo-pożyczkowe
 
Encyklopedia PWN
kasy oszczędnościowo-pożyczkowe,
instytucje gromadzące wkłady oszczędnościowe (zazwyczaj niewielkie), udzielające pożyczek i dokonujące innych operacji kredytowych;
kasy oszczędności rozwinęły się od XIX w.; ze względu na swój społeczny charakter podlegają opiece i nadzorowi państwowemu; bywają organizowane w formie spółdzielni lub też jako instytucje państwowe, w wielu krajach związane organizacyjnie z siecią urzędów pocztowych (np. najstarsza, założona 1861, Pocztowa Kasa Oszczędności w Wielkiej Brytanii lub Powszechna Kasa Oszczędności w Polsce, dawniej — Pocztowa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia