pocztowe

Encyklopedia PWN

ekon. systemy powiązań i zależności między różnego rodzaju instytucjami bankowymi, zwykle określone przez prawo bankowe w danym kraju, które ustala m.in. rolę banku centralnego, rodzaje banków, ich zakres działania oraz zadania nadzoru bankowego.
poczta elektroniczna, e-mail Wymowa, ang. electronic mail Wymowa,
inform. technika przesyłania wiadomości w postaci elektronicznej, zwykle z wykorzystaniem sieci komputerowej;
Hill
[hıl]
Sir Rowland, ur. 3 XII 1795, Kidderminster (hrab. Worcestershire), zm. 27 VIII 1879, Londyn,
bryt. nauczyciel, twórca nowoczesnego systemu usług pocztowych;
instytucje gromadzące wkłady oszczędnościowe (zazwyczaj niewielkie), udzielające pożyczek i dokonujące innych operacji kredytowych;
Mermoz
[mermọ]
Jean, ur. 9 XII 1901, Aubenton, zm. 7 XII 1936, O. Atlantycki,
pilot fr.; pionier lotnictwa pocztowego;
prasa
[łac. presso ‘tłoczę’],
ogół druków o charakterze informacyjnym i regularnej częstotliwości ukazywania się, obejmujący wszystkie rodzaje periodyków, tj. dzienniki, gazety, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki, w potocznym znaczeniu dzienniki i gazety (p. codzienna o treści ogólnej) oraz tygodniki (czasopisma) o treści ogólnej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia