Powszechny Związek Pocztowy
 
Encyklopedia PWN
Powszechny Związek Pocztowy, ang. Universal Postal Union (UPU),
organizacja międzynar.;
utworzona na mocy konwencji berneńskiej z 1874 o usługach pocztowych (1957 zastąpiona konwencją ottawską); konstytucja organizacji uchwalona 1964, obecna wersja przyjęta 1984 w Hamburgu. UPU reguluje działalność państw. administracji pocztowych w zakresie usług pocztowych; państwa członkowskie tworzą jednolite terytorium pocztowe na cele wzajemnego obrotu; gwarantowany jest wolny tranzyt przez terytoria państw trzecich; ujednolicone są opłaty pocztowe za przesyłki adresowane do krajów członkowskich, a także zapewnione kompensaty w razie zachwiania bilansu poczty wysyłanej i otrzymywanej. Struktura UPU: Kongres (organ plenarny, zwoływany co 5 lat), Rada Wykonawcza (40 czł. zbiera się corocznie), Rada Doradcza Studiów nad Pocztą (35 czł.), Biuro Międzynar. (Sekretariat); UPU skupia 170 czł. (1990), w tym także terytoria niesamodzielne; Polska jest członkiem UPU.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia