Poczta Polska
 
Encyklopedia PWN
Poczta Polska,
państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, z siedzibą w Warszawie, świadczące usługi pocztowe i niektóre usługi bankowe, a także zajmujące się emisją i wprowadzaniem do obiegu znaczków pocztowych, kolportażem prasy i wydawnictw oraz działalnością w dziedzinie filatelistyki;
powstała 1 I 1992 po rozwiązaniu przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon; terytorium Polski jest podzielone na okręgi pocztowe, podległe Dyrekcjom Okręgów Poczty (DOP), którym z kolei podlegają Rejonowe Urzędy Poczty (RUP), a tym — placówki pocztowe (całym przedsiębiorstwem kieruje Centralny Zarząd P.P.); do kodowania adresów stosuje się 5-cyfrowy kod pocztowy, w którym pierwsza cyrfa określa okręg pocztowy, druga — część okręgu, np. obszar leżący wzdłuż linii komunik. lub miasto wojew., trzecia — sektor pocztowy, np. część dużego miasta, czwarta i piąta — odpowiednio placówkę pocztową i rejon doręczeń.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia