Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych
 
Encyklopedia PWN
Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych, ang. European Conference of Postal and Telecommunications Administrations, fr. Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT),
organizacja skupiająca zarządy poczt i urzędów telekomunik. krajów eur. (w tym Polski), utworzona 1959 w Montreux w Szwajcarii;
ma na celu rozwijanie współpracy między nimi i podnoszenie poziomu techn. i organizacyjnego świadczonych przez nie usług; naczelnym organem CEPT jest Zgromadzenie Ogólne (zbierające się co 2 lata), w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich członków; między sesjami Zgromadzenia pracami CEPT kieruje Zarząd Kierujący (funkcję tę pełnią kolejno zarządy członkowskie wyznaczane na 2 lata przez Zgromadzenie); stałym organem adm. jest Biuro Łączności (utworzone 1977), z siedzibą w Bernie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia