plazma

Encyklopedia PWN

fiz. ciała dobrze przewodzące ciepło (przewodniki cieplne) lub prąd elektryczny (przewodniki elektryczne) w warunkach normalnych (temperatura 0°C, ciśnienie 1013,25 hPa).
silnik odrzutowy, którego czynnik roboczy (np. gaz, spaliny, strumień jonów lub plazmy), wytwarzany w napędzanym obiekcie — poprzez przyspieszenie do dużej prędkości — generuje ciąg;
SMM, ang. Solar Maximum Mission,
specjalistyczny satelita astr., przeznaczony do prowadzenia obserwacji Słońca w okresie jego maks. aktywności.
Spacelab
[spẹısläb] Wymowa,
wieloczynnościowe załogowe laboratorium kosmiczne, umieszczane na pokładzie wahadłowca Columbia;
spawanie polegające na stapianiu obszaru styku strumieniem plazmy (o temp. ok. 20 tys. °C), wytworzonym w palniku plazmowym;
chem. technika służąca do badania struktury i identyfikacji związków chemicznych oraz oznaczeń ilościowych (pierwiastków, związków chemicznych) na podstawie analizy wartości stosunku masy do ładunku (m/z) wiązki jonów wprowadzonych do spektrometru mas;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia