plazma

Encyklopedia PWN

laser focus
[lẹızər fọukəs; ang.],
fiz. urządzenie umożliwiające skupienie sznura plazmy, a następnie ogrzanie jej w miejscu skupienia (o ogromnej koncentracji cząstek) promieniowaniem laserowym do temp. kilkudziesięciu mln K.
laser generujący spójne promieniowanie rentgenowskie;
elektromagnes, którego uzwojenie jest wykonane z materiału nadprzewodzącego, np. stopu niobu z tytanem;
anat. parzysty narząd o budowie płatowatej, anatomicznie i funkcjonalnie związany z jądrem, element dróg wyprowadzających nasienie;
obróbka jonowa, obróbka plazmowa,
rodzaj strumieniowej obróbki erozyjnej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia