plazma

Encyklopedia PWN

plazma
[gr.],
fiz. zjonizowana materia, tj. taka, w której atomy rozpadają się na dodatnio naładowane jony i swobodne elektrony;
plazma
[gr.],
miner. ciemnozielona lub oliwkowozielona przeświecająca odmiana chalcedonu, kamień półszlachetny;
biol. region cytoplazmy w tylnej części oocytu i zarodka owadów, z którego powstają gonocyty;
dział fizyki zajmujący się zimną lub gorącą plazmą powstałą przez jonizację gazów oraz zimną plazmą elektronowo-fotonową występującą w półprzewodnikach;
urządzenie do wytwarzania i przyspieszania cząstek silnie zjonizowanego gazu (plazmy).
fiz. zachodzące w plazmie okresowe zmiany natężenia pola elektrycznego i magnetycznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia