plazma

Encyklopedia PWN

Ginzburg Witalij L., ur. 4 X 1916, Moskwa, zm.8 XI 2009, tamże,
rosyjski fizyk i astrofizyk;
iniektor plazmowy, działo plazmowe,
impulsowy akcelerator plazmy przeznaczony do wtryskiwania (iniekcji) plazmy do wnętrza pułapek magnetycznych.
reakcja syntezy lekkich jąder atomowych zachodząca wybuchowo w niewielkich kulkach paliwa (lód deuterowo-trytowy) wprowadzanych z określoną częst. do specjalnej komory reaktora;
Musioł Karol, ur. 30 IX 1944, Bytom,
fizyk;
oscylacje plazmowe, oscylacje Langmuira, elektrostatyczne oscylacje plazmy,
fiz. oscylacje plazmy spowodowane działaniem sił elektr. między przemieszczonymi względem siebie elektronami i jonami.
urządzenie do wytwarzania płomienia lub strumienia plazmy o wysokiej temperaturze;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia