plazma biegunowa
 
Encyklopedia PWN
plazma biegunowa,
biol. region cytoplazmy w tylnej części oocytu i zarodka owadów, z którego powstają gonocyty;
powstanie plazmy biegunowej jest efektem matczynym zachodzącym wcześnie w trakcie oogenezy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia