plazma

Encyklopedia PWN

Spitzer
[spı̣tsər]
Lyman Jr., ur. 26 VI 1914, Toledo (stan Ohio), zm. 31 III 1997, Princeton,
astrofizyk amer.;
fiz. makroskopowe formy występowania substancji;
tor płciowy, linia płciowa, plazma zarodkowa,
zool. termin wprowadzony przez A. Weismanna, który wysunął hipotezę, iż organizmy zwierząt składają się z komórek somatycznych, obumierających w każdym pokoleniu, oraz potencjalnie nieśmiertelnych komórek t.p., dającym początek pierwotnym komórkom płciowym (następnie gametom).
trawienie, wytrawianie,
technol. proces usuwania powierzchniowej warstwy ciała stałego przez poddawanie go działaniu odpowiedniej substancji w odpowiednich warunkach, często połączony z nadaniem powierzchni połysku;
próbnik międzyplanetarny Europejskiej Agencji Kosmicznej i NASA, wyniesiony w przestrzeń kosmiczną X 1990 przez amerykański wahadłowiec Discovery z zadaniem badania ośrodka międzyplanetarnego;
fiz. obszar silniejszego pola magnet., od którego odbijają się naładowane cząstki plazmy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia