plazma

Encyklopedia PWN

OGO, ang. Orbiting Geophysical Observatory, Orbitalne Obserwatorium Geofizyczne,
seria 6 amer. obserwatoriów satelitarnych, wyniesionych na orbitę okołoziemską 1964–69 (1. start — 4 IX 1964);
ontogeneza
[gr. on, óntos ‘byt’, ‘będące’, ‘istniejące’, génesis ‘pochodzenie’],
biol. rozwój osobniczy, przemiany anatomiczne i fizjologiczne od chwili powstania nowego osobnika w procesie rozmnażania aż do jego śmierci;
opaliny, Opalinata (Opalinidae),
pierwotniaki, wiciowce pasożytnicze;
orzęski, wymoczki, Ciliata (Ciliophora),
typ pierwotniaków;
OSO, ang. Orbiting Solar Observatory, Orbitalne Obserwatorium Słoneczne,
seria 8 amer. obserwatoriów satelitarnych umieszczonych na orbicie okołoziemskiej 1962–75, przeznaczonych do prowadzenia szczegółowych badań Słońca oraz obserwacji astrofizycznych;
płynna część krwi (osocze krwi) lub limfy (osocze limfy) bez krwinek;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia