OGO
 
Encyklopedia PWN
OGO, ang. Orbiting Geophysical Observatory, Orbitalne Obserwatorium Geofizyczne,
seria 6 amer. obserwatoriów satelitarnych, wyniesionych na orbitę okołoziemską 1964–69 (1. start — 4 IX 1964);
badania OGO obejmowały m.in.: pomiary natężenia, struktury i dynamiki ziemskiego pola magnet., poszukiwanie związków aktywności słonecznej ze zjawiskami geofiz., a zwłaszcza z zorzami polarnymi, określenie parametrów fiz. plazmy jonosferycznej, wyznaczenie gęstości atmosfery Ziemi, rejestrację rentgenowskiego, nadfioletowego i radiowego promieniowania Słońca oraz słonecznego promieniowania korpuskularnego, obserwacje światła zodiakalnego, mikrometeoroidów, a także pomiary galaktycznego promieniowania w zakresie fal radiowych i promieni gamma.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia