plazma

Encyklopedia PWN

Jülich
[jụ̈:lıś],
m. w Niemczech (kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia), nad rz. Rur, na zachód od Kolonii;
urządzenie do rejestracji procesów szybkozmiennych;
Kapica Piotr L., ur. 8 VII 1894, Kronsztad, zm. 8 IV 1984, Moskwa,
fizyk rosyjski.
maszyna do krajania ułożonych wielowarstwowo materiałów włóknistych (papieru, tkaniny, przędziny, włókniny);
Kurczatow Igor W., ur. 12 I 1903, Sim (obwód czelabiński), zm. 7 II 1960, Moskwa,
fizyk rosyjski;
Landau Lew D., ur. 22 I 1908, Baku, zm. 1 IV 1968, Moskwa,
rosyjski fizyk teoretyk.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia