plazma

Encyklopedia PWN

PDP, ang. Plasma Display Panel, ekran plazmowy, wyświetlacz plazmowy,
ekran, na którym obraz powstaje w wyniku luminescencji luminoforu, wywołanej promieniowaniem nadfioletowym emitowanym podczas wyładowania jarzeniowego w gazie (wyładowanie elektryczne);
astr. międzynar. misja kosm., prowadzona za pomocą 2 ros. próbników kosm. Phobos 1 i 2, będących zmodyfikowanymi wersjami statków serii Wenus;
piec, w którym do ogrzewania wykorzystuje się energię strumienia plazmy wytwarzanej w plazmotronie;
plazmon
[gr.],
fiz. kwazicząstka w postaci kwantu energii drgań plazmy w ciele stałym (metalu lub półprzewodniku).
jedna z postaci, w której przejawia się pole elektromagnetyczne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia