spektrometr mas
 
Encyklopedia PWN
spektrometr mas, spektrometr masowy,
przyrząd do wyznaczania mas atomowych lub cząsteczkowych na zasadzie rozdzielania wiązek cząstek naładowanych (jonów) wg wartości stosunku ich masy do ładunku (m/z).
Rozdzielone wiązki są rejestrowane na błonie fot. (spektrograf mas) lub w licznikach cząstek. W stat. spektrometrze mas jony poruszają się w stałych w czasie skrzyżowanych polach elektr. i magnet., tak że kształty ich torów zależą od wartości m/e. W dynamicznych spektrometrach mas wartości m/e wyznacza się np. z pomiaru czasu przelotu w stałym polu elektr. jonów wysyłanych przez źródło impulsowe albo z pomiaru częst. zmian pola elektr., przy której jony przechodzą przez układ rezonansowy; istnieją też układy, w których stosuje się łącznie technikę impulsową, technikę wielkiej częst., a ponadto ogniskowanie w jednorodnym polu magnet. (np. chronotron, synchrotron, omegatron). Na tej samej zasadzie co spektrometr mas działają przyrządy służące do rozdzielania lub wzbogacania izotopów metodą elektromagnetyczną (uzyskuje się pełne rozdzielenie mieszaniny w jednokrotnym procesie). Pierwszej analizy wiązki jonów dokonał 1911 J.J. Thomson, a pierwsze spektrografy mas zbudowali 1918 F.W. Aston i A.J. Dempster.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia