częstość cyklotronowa
 
Encyklopedia PWN
częstość cyklotronowa, częstotliwość cyklotronowa, częstość Larmora, ωc,
częstość kołowa obiegu cząstki naładowanej w stałym polu magnet. H prostopadłym do płaszczyzny toru cząstki;
dla cząstki swobodnej cz.c. określa wzór: , gdzie q i m — odpowiednio ładunek i masa cząstki, c — prędkość światła w próżni; w ciałach stałych, szczególnie półprzewodnikach, cz.c. elektronów (dziur) poruszających się w stałym polu magnet. ma — w wyniku oddziaływania z jonami sieci krystal. — postać nieco odmienną: , gdzie e — ładunek elementarny, m* — masa efektywna zależna od pędu i energii elektronu (dziury); cz.c. jest istotnym parametrem ruchu cząstek naładowanych w akceleratorach cyklicznych oraz zjawiska rezonansu cyklotronowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia