okruchowych

Encyklopedia PWN

system górski na północno-wschodnim obrzeżeniu Masywu Czeskiego, w Polsce i Czechach oraz Niemczech (zachodni skraj);
osadowa skała okruchowa zaliczana do piaskowców, zawierająca bardzo drobnoziarniste spoiwo skalne, zw. matriksem, w ilości 15–75% masy skały, w odróżnieniu od arenitów, w których to spoiwo występuje w ilości poniżej 15% masy;
geol. zespół procesów zachodzących pod wpływem czynników zewnętrznych (egzogeniczne procesy), prowadzących do rozpadu mechanicznego i rozkładu chemicznego skał;
złoża osadowe powstające w wyniku wzbogacenia luźnego materiału okruchowego w składniki użyteczne wskutek transportu i segregacji mechanicznej;
luźna, osadowa skała okruchowa składająca się z obtoczonych okruchów skalnych (otoczaków) o średnicy powyżej 2 mm (najczęściej od kilku do kilkunastu cm);
geol. wypełnienie szczeliny skalnej przez zakrzepłą magmę lub skupienie minerałów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia