żwir
 
Encyklopedia PWN
żwir,
luźna, osadowa skała okruchowa składająca się z obtoczonych okruchów skalnych (otoczaków) o średnicy powyżej 2 mm (najczęściej od kilku do kilkunastu cm);
może być pochodzenia mor., rzecznego, jeziornego i in.; występuje gł. wśród osadów czwartorzędowych, starsze ż. uległy cementacji (zlepieniec); ż. są niekiedy wzbogacone w cenne minerały ciężkie, np. ż. diamentonośne, platynonośne lub złotonośne; są stosowane w budownictwie (m. in. do wyrobu betonu), także jako materiał drogowy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia