egzogeniczne procesy
 
Encyklopedia PWN
egzogeniczne procesy,
procesy geol. zachodzące na powierzchni Ziemi i w strefie przypowierzchniowej, wywołane przez czynniki działające na skorupę ziemską od zewnątrz (energia słoneczna, atmosfera, hydrosfera, działanie organizmów);
mogą być niszczące (wietrzenie, erozja i ruchy masowe, określane łącznie jako denudacja) i twórcze (sedymentacja); prowadzą do zrównania powierzchni Ziemi (niszczenie wyniosłości przez procesy denudacyjne oraz zapełnianie obniżeń terenu przez produkty sedymentacji); przeciwieństwem p.e. są procesy endogeniczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia