sedymentacja
 
Encyklopedia PWN
sedymentacja
[łac. sedimentum ‘osad’],
geol. proces osadzania się na powierzchni Ziemi różnorodnego materiału (okruchów skał i minerałów, materiałów piroklastycznych, szczątków org.) niesionego przez wiatr, lodowce, wody płynące, zawieszonego lub rozpuszczonego w wodzie mor. lub jeziornej;
w procesie s. powstają współcz. osady i powstawały osady w przeszłości geol., które wskutek diagenezy przekształciły się w różnorodne skały osadowe. S. jest przeważnie poprzedzana przez wietrzenie i erozję obszarów (tzw. obszarów alimentacyjnych) dostarczających materiałów na miejsce osadzania (do basenu sedymentacyjnego). S. mech. polega na gromadzeniu się okruchów miner. i skalnych, s. organogeniczna — szczątków zwierzęcych i roślinnych, s. chem. na osadzaniu się wytrąconych z roztworu związków chemicznych; wszystkie rodzaje s. często zachodzą łącznie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia