residuum
 
Encyklopedia PWN
residuum
[łac., ‘pozostałość’, ‘reszta’],
geol. pozostałość po rozpuszczeniu lub wypłukaniu łatwiej usuwalnych składników osadu lub skały przez procesy wietrzenia i erozji;
r. może być złożem kopalin, np. boksytu, powstałego wskutek wietrzenia chem. skał glinokrzemianowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia