eluwium
 
Encyklopedia PWN
eluwium
[łac. eluvium ‘zalanie’],
residuum zwietrzelinowe,
geol. nierozpuszczalna, odporna na działanie czynników chem. część zwietrzeliny, pozostająca na miejscu wietrzenia skały macierzystej, z której reszta składników została rozpuszczona i wypłukana przez wody;
w e. mogą się gromadzić niektóre cenne minerały, np. diamenty, granaty, tworząc złoża eluwialne; najpospolitszym e. są gliny rezydualne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia