sedymentacyjny basen
 
Encyklopedia PWN
sedymentacyjny basen,
geol. obszar, w którym odbywa się lub odbywała w przeszłości geol. sedymentacja osadów;
Basenami sedymentacyjnymi są najczęściej określone strefy dna mórz lub oceanów, rzadziej — strefy lądowe: jeziora, doliny rzeczne, obniżenia śródgórskie i in. Do najważniejszych czynników wpływających na przebieg sedymentacji i charakter osadów w basenach sedymentacyjnych należą: głębokość basenu (grubość pokrywy wodnej), skład chem. i temperatura mas wodnych oraz charakter ich ruchu (np. różnorodne prądy mor.), tempo obniżania się dna basenu (subsydencja) i tempo wypiętrzania się obszarów alimentacyjnych (z których dostarczany jest materiał skalny), a także warunki klimatyczne. Badanie budowy basenów sedymentacyjnych, historii ich rozwoju i mechanizmu powstania nagromadzonych w nich osadów stanowi m.in. podstawę do poszukiwania złóż kopalin związanych genetycznie z basenami sedymentacyjnymi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia