sedymentologia
 
Encyklopedia PWN
sedymentologia
[łac. sedimentum ‘osad’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
geol. dyscyplina nauk. w obrębie nauk o Ziemi, tradycyjnie uważana też za dział geologii;
przedmiotem jej badań są gł. osady powstałe w przeszłości geol., które uległy w różnym stopniu diagenezie i przekształciły się w skały osadowe; s. bada także współcześnie powstające osady (aktuosedymentologia). Celem s. jest poznanie procesów prowadzących do powstawania osadów, odczytywanie tych procesów, które przebiegały w przeszłości geol., i określanie środowisk, w jakich osady powstają i w jakich powstawały te osady, które dziś są skałami osadowymi. Określanie procesów i środowisk powstawania skał przeprowadza się w dużym stopniu na podstawie badań (np. oceanologicznych, limnologicznych, glacjologicznych) współcześnie powstających osadów, zgodnie z zasadą aktualizmu geologicznego. Istotną rolę odgrywają też badania s. eksperymentalnej przeprowadzane w laboratoriach, gdzie poznaje się warunki powstawania określonych osadów lub ich cech nabytych w trakcie sedymentacji. S. korzysta z metod badawczych i danych z zakresu biologii, ekologii i paleontologii, a także hydrodynamiki, mineralogii i petrologii. Do rozwoju s. w Polsce przyczynili się gł. Z. Sujkowski, M. Książkiewicz, S. Dżułyński,
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia