iły warwowe
 
Encyklopedia PWN
iły warwowe, iły wstęgowe,
iły osadzone w zastoiskach, u czoła lądolodu;
składają się z naprzemianległych jasnych i ciemnych warstewek, zw. warwami, grub. kilku mm; warstewka jasna (grubsza) powstawała w lecie, w warunkach utleniających (rozwój planktonu, falowanie, wzmożone promieniowanie słoneczne), warstewka ciemna (cieńsza ) tworzyła się w zimie, w warunkach redukujących (zamarznięcie zastoiska, obumieranie planktonu); w Polsce występują np. w okolicach Warszawy, Poznania, Torunia; pozwalają określić w latach wiek najmłodszych utworów czwartorzędowych, od ustapienia ostatniego zlodowacenia.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia