ichnologia
 
Encyklopedia PWN
ichnologia
[gr. íchnos ‘ślad’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
geol. nauka z pogranicza sedymentologii i paleontologii badająca skamieniałości śladowe, czyli ślady różnych czynności życiowych zwierząt (np. pełzania, żerowania), zachowane w osadach i skałach osadowych;
analiza takich śladów pozwala na poznanie sposobu życia organizmów, często — na określenie szczegółów budowy anatomicznej organizmów wymarłych, a także na ustalenie cech środowiska, w którym tworzyły się osady zawierające ślady.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia