litologia
 
Encyklopedia PWN
litologia
[gr.],
nauka o skałach, zajmująca się ich ogólną charakterystyką na podstawie danych z zakresu petrologii, stratygrafii, sedymentologii, niekiedy również petrochemii i petrofizyki;
pojęcia „litologia” używa się także w znaczeniu zespołu cech składających się na ogólną charakterystykę skał, np. w wyrażeniu „litologia utworów karbonu w niecce śródsudeckiej”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia