okruchowych

Encyklopedia PWN

Old Red
[ang.],
geol. ląd powstały w dewonie po orogenezie kaledońskiej, na obecnym obszarze północnej i wschodniej Europy, wchodzącym wówczas w skład kontynentu Euroameryki;
geol. utwory powstałe na powierzchni Ziemi w wyniku nagromadzenia (sedymentacja) różnorodnych substancji przez czynniki geologiczne — wodę, lodowce, wiatr, organizmy;
osadowa luźna skała okruchowa, składająca się z ziarn mineralnych średnicy 0,1–2,0 mm;
nazwa używana na określenie regionu w dorzeczu górnej Narwi i środkowego Bugu;
geol. ruch mieszaniny wody i zawieszonych w niej osadów, spowodowany przemieszczaniem się osadu po skłonie basenu sedymentacyjnego pod wpływem siły ciężkości
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia