okruchowych

Encyklopedia PWN

geol. ruch mieszaniny wody i zawieszonych w niej osadów, spowodowany przemieszczaniem się osadu po skłonie basenu sedymentacyjnego pod wpływem siły ciężkości;
geol. ziarna mineralne o średnicy 0,01–0,1 mm (frakcja pyłowa), wchodzące w skład osadów i skał osadowych;
naturalna, ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (związki aromatyczne).
saltacja
[wł. saltare ‘skakać’],
geol. sposób transportu materiału okruchowego, najczęściej piasku, przez wiatr, w mniejszym stopniu przez prądy wodne, w czasie którego ziarna wykonują niewielkie skoki po torach zbliżonych do krzywej balistycznej;
osadowe skały okruchowe złożone z okruchów (klastrów), będących produktami mechanicznego rozpadu skał wskutek wietrzenia i erozji.
skały powstałe na powierzchni skorupy ziemskiej w wyniku nagromadzenia materiału pod wpływem wietrzenia, procesów życiowych, sedymentacji i diagenezy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia