okruchowych

Encyklopedia PWN

Ural, Urạł,
góry w Rosji, między Zat. Bajdaracką (M. Karskie) na północy a środkowym biegiem rz. Ural na południu;
wolframit
[niem.],
minerał, wolframian żelaza i manganu (Fe,Mn)WO4 stanowiący ogniwo pośrednie szeregu izomorficznego utworzonego przez wolframian żelaza — ferberyt FeWO4, i wolframian manganu — hibneryt MnWO4;
naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarce wykorzystanie obecnie lub w przyszłości.
aluwia
[łac. alluvium ‘powódź’],
osady rzeczne,
osady okruchowe (żwiry, piaski, muły) transportowane i osadzane przez rzekę na dnie koryta rzecznego (osady korytowe) oraz, w okresie powodzi, również na tarasach zalewowych (osady pozakorytowe — mady);
osadowa skała okruchowa, odmiana piaskowca;
arkoza
[niem.],
arenit arkozowy,
osadowa skała okruchowa, odmiana piaskowca bogata w skalenie (25–100%);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia