okruchowych

Encyklopedia PWN

minerał, arsenek platyny PtAs2;
spinel, spinel właściwy,
minerał z grupy spineli, tlenek magnezu i glinu Al2MgO4;
geol. prądy podwodne o większej gęstości od otaczającej je wody, wywołanej zawartą w nich zawiesiną cząstek ilastych, piaszczystych, a niekiedy większych składników okruchowych;
spodumen
[gr.],
minerał z grupy piroksenów, krzemian litu i glinu LiAl[Si2O6];
staurolit
[gr. staurós ‘krzyż’, líthos ‘kamień’],
minerał, hydroksokrzemian glinu i żelaza AlFe2O3(OH)·4Al2[O| SiO4];
trzeci okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej, trwający od ok. 440 do ok. 408 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia