okruchowych

Encyklopedia PWN

mezozoik
[gr. mésos ‘środkowy’, zṓon ‘istota żyjąca’, ‘zwierzę’],
era mezozoiczna,
środkowa era (jednostka geochronologiczna) eonu fanerozoicznego (fanerozoik) w geologicznej historii Ziemi, trwająca od ok. 250 do 65 mln lat temu; także eratem (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący skały powstałe w tej erze.
mikryt
[gr.],
geol. bardzo drobne kryształy (średnica 0,1–0,4 µm) węglanów — kalcytu lub dolomitu;
niobit
[łac. < gr.],
minerał, złożony tlenek żelaza, manganu, niobu i tantalu (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6, stanowiący skrajny człon szeregu izomorficznego kolumbitów;
paleozoik
[gr. palaiós ‘stary’, ‘dawny’, zóon ‘zwierzę’],
era paleozoiczna,
era (jednostka geochronologiczna) w geologicznej historii Ziemi, najstarsza w eonie fanerozoicznym (fanerozoik), trwająca od ok. 540 mln do ok. 250 mln lat temu; także eratem (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący skały powstałe w tej erze.
Pettijohn
[pẹtıdżon]
Francis John, ur. 20 VI 1904, Waterford (stan Wisconsin), zm. 23 IV 1999, Glen Arm (stan Maryland),
amer. geolog i petrograf;
zwięzła osadowa skała okruchowa powstała wskutek scementowania ziarn piasku;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia