fanerozoik
 
Encyklopedia PWN
fanerozoik
[gr. phanerós ‘jawny’, zōḗ ‘życie’],
geol. eon (okres w dziejach Ziemi) obejmujący ery paleozoiczną, mezozoiczną i kenozoiczną, który charakteryzuje dynamiczny rozwój świata organicznego;
także nazwa jednostki chronostratygraficznej (eonotemu), obejmującej powstałe w tym czasie skały, które w odróżnieniu od skał kryptozoiku, zawierają liczne skamieniałości; obecnie w skład f. zalicza się również najwyższy proterozoik.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia