okruchowych

Encyklopedia PWN

geol. skały osadowe powstałe z materiałów piroklastycznych;
platynowce (ruten, rod, pallad, osm, iryd, platyna) należą do metali szlachetnych.
poliksen
[gr.],
minerał, naturalny stop platyny z żelazem, miedzią oraz innymi platynowcami (platyna rodzima);
proluwium
[łac.],
geol. nagromadzenie okruchowego materiału skalnego, najczęściej w formie stożka napływowego, u wylotu dolinki utworzonej przez okresowy burzliwy potok;
rutyl
[łac.],
minerał, najtrwalsza odmiana polimorficzna ditlenku tytanu TiO2;
geol. kryształy węglanów — kalcytu lub dolomitu, o rozmiarach powyżej 0,04 µm, budujące jednorodną, ziarnistą skałę węglanową, np. wapień sparytowy lub dolosparyt (odmiana dolomitu);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia