platyna rodzima
 
Encyklopedia PWN
platyna rodzima,
minerał, występujące w przyrodzie skupienia platyny;
zwykle zawiera domieszki innych platynowców, żelaza oraz niklu i miedzi; tworzy złoża głównie w dunitach, perydotytach, norytach, także piaski platynonośne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia