okruchowych

Encyklopedia PWN

aleuryty
[gr.],
osadowe skały drobnookruchowe zbudowane z ziarn o średnicy 0,01–0,1 mm;
autogeniczne składniki, składniki autigeniczne,
geol. składniki skał powstałe podczas procesu tworzenia się skał i we wczesnych etapach ich przeobrażeń;
minerał, dwutlenek cyrkonu ZrO2;
Bielskie, Tatry, Belianske Tatry,
część Tatr Wschodnich, na Słowacji, między Jaworzyną a Tatrzańską Kotliną;
brookit, brukit,
minerał, jedna z odmian polimorficznych ditlenku tytanu TiO2, mniej trwała i rzadziej spotykana od rutylu;
chryzoberyl
[gr. chrysós ‘złoto’, bḗryllos ‘zielony kamień’],
minerał, tlenek glinu i berylu Al2BeO4;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia