żyła
 
Encyklopedia PWN
żyła,
geol. wypełnienie szczeliny skalnej przez zakrzepłą magmę lub skupienie minerałów;
ma formę płyty lub kształt zbliżony do cylindrycznego, o małej grubości w stosunku do długości; zależnie od pochodzenia treści skalnej rozróżnia się żyły magmowe, pneumatolityczne, hydrotermalne i osadowe; usytuowanie żył wśród skał otaczających jest podstawą podziału na: żyły zgodne (sill) i niezgodne (np. dajka) oraz żyły siodłowe (w kształcie fałdów) i zbiornikowe (ze zgrubieniami w osiach fałdów); zależnie od układu przestrzennego, jaki tworzy system żył w kompleksie skalnym, wydziela się żyły: równoległe, promieniste, pierścieniowe (dajki pierścieniowe), schodowe, siatkowe, gałęziaste i in.; zawartość żył osadowych stanowi materiał okruchowy (np. żyły piaszczyste) lub materiał pochodzenia chemicznego powstały podczas sedymentacji lub diagenezy (np. żyły gipsowe).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia