intruzja magmy
 
Encyklopedia PWN
intruzja magmy,
wtargnięcie magmy powstałej w płaszczu Ziemi lub w skorupie ziemskiej do wyżej położonych poziomów, a także ciało plutoniczne powstałe przez zakrzepnięcie magmy w skałach skorupy ziemskiej;
jest spowodowane względną lekkością magmy, wydostawaniem się z niej gazów, wzrostem ciśnienia wewn. lub wyciskaniem pod wpływem ruchów tektonicznych; magma wznosząc się, wykorzystuje szczeliny tektoniczne lub toruje sobie drogę samodzielnie; zależnie od kształtu, wielkości i sposobu ułożenia zakrzepniętych mas magmy pośród skał otaczających, wśród i.m. rozróżnia się wiele form: batolit, lakolit, fakolit, dajka, sill; mogą być one ułożone zgodnie z powierzchniami ukierunkowania (np. powierzchniami warstwowania) skał otaczających (m.in. fakolit) lub niezgodnie (np. dajka).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia