odgazowanie

Encyklopedia PWN

ozokeryt
[gr.],
wosk ziemny,
naturalna mieszanina stałych węglowodorów, gł. parafinowych;
geol. nie spojone produkty rozdrobnienia magmy, skał stożka wulkanicznego oraz jego podłoża, wyrzucane z wulkanu podczas erupcji;
piroliza
[gr.],
rozkład związków chemicznych zachodzący pod wpływem wysokiej temperatury;
sprężająca maszyna robocza (maszyna) służąca do wytwarzania i utrzymywania w zamkniętej przestrzeni ciśnienia niższego od atmosferycznego (podciśnienia, próżni), o wartości do 10–7 Pa, co jest połączone z zasysaniem z tej przestrzeni gazów lub par i wtłaczaniem ich do otoczenia.
uwodornianie węgla, upłynnianie węgla,
proces technol. otrzymywania syntetycznych paliw ciekłych w wyniku destruktywnego u.w. kopalnego, a także produktów jego odgazowania (smoły i paku);
wytlewanie, półkoksowanie,
proces niskotemperaturowego odgazowania paliw stałych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia