odgazowanie

Encyklopedia PWN

chem. uboczny produkt odgazowania węgla, gł. kam., czarna, mazista ciecz;
chmura gorejąca, gorąca chmura,
geol. turbulentna mieszanina ogromnej masy popiołu i pyłu wulkanicznego transportowanych w postaci zawiesiny w rozżarzonym strumieniu gazowym, z prędkością przekraczającą 300 km/h;
karbochemia
[łac.-gr.],
całokształt wiedzy o właściwościach, przeróbce i produktach tej przeróbki węgli kopalnych (kamiennych, brunatnych) i torfów;
koks
[ang.],
substancja stała, porowata, składająca się gł. z pierwiastka węgla, zawierająca ponadto składniki mineralne (do 12% popiołu), wodę (5–10%), siarkę (do 1%), ślady fosforu oraz niewielkie ilości składników gazowych.
dział hutnictwa zajmujący się technologią wytapiania stali z surówki i złomu stalowego (oraz innych materiałów);
amoniak
[łac. < gr.],
azan, NH3,
związek nieorganiczny, bezbarwny gaz o charakterystycznym zapachu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia